Hàm Yên phát triển du lịch sinh thái

Cùng với phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp, huyện Hàm Yên đã lựa chọn hướng khai thác du lịch sinh thái để tạo sự phát triển bền ...

Hàm Yên tăng cường quảng bá Du Lịch

Hàm Yên phấn đấu đến năm 2025 đón 115.000 lượt khách du lịch trở lên; tổng thu xã hội từ du lịch đạt trên 98 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 3.000 lao ...

Xem nhiều

Hàm Yên phát triển du lịch sinh thái

Cùng với phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp, huyện Hàm Yên đã lựa chọn hướng khai thác du lịch sinh thái để tạo sự phát triển bền vững.

Hàm Yên phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp

Phát huy thế mạnh về nông, lâm nghiệp gắn với phát triển du lịch trải nghiệm, huyện Hàm Yên phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch thập phương. Ghi nhận tại trang trại thanh long Hưng Thịnh ...

Hàm Yên tăng cường quảng bá Du Lịch

Hàm Yên phấn đấu đến năm 2025 đón 115.000 lượt khách du lịch trở lên; tổng thu xã hội từ du lịch đạt trên 98 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 3.000 lao động ngành Du lịch. Hiện nay, huyện đang tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc ...

Hàm Yên triển khai công tác phát triển du lịch

Ngày 17/5/2022, UBND huyện Hàm Yên đã tổ chức họp triển khai các phương án phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Đồng chí Ma Phúc Dự, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tập huấn Du lịch Cộng đồng, kinh doanh lưu trú và ẩm thực

Sáng ngày 27/6, tại xã Phù Lưu, UBND huyện Hàm Yên đã phối hợp với sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, tổ chức lớp tập huấn Du lịch cộng đồng, kinh doanh lưu trú và ẩm thực tại nhà cho cán bộ công chức văn hóa các xã, thị trấn ...