Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN

Đ/C ĐỖ VĂN HÒA
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Đ/C ĐINH CÔNG THƠ
Chủ tịch UBND huyện

Đ/C HOÀNG QUỐC CƯỜNG
Phó Chủ tịch UBND huyện

 

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN

1 Đàm Ngọc Hưng Trưởng phòng NN&PTNT
2   Trưởng phòng GD&ĐT
3 Nông Viết Thắng Trưởng phòng Y tế
4 Trần Danh Tuyên Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch
5 Ma Văn Liên Trưởng phòng Dân tộc
6 Nguyễn Việt Phương Trưởng phòng TN&MT
7 Đoàn Cái Lương Trưởng phòng LĐ-TB&XH
8 Nguyễn Duy Phượng Chánh Văn phòng HĐND & UBND
9 Nguyễn Văn Sơn Chánh Thanh tra huyện
10 Trịnh Quốc Sáng Trưởng phòng Nội vụ huyện
11 Bùi Văn Quyết Trưởng phòng VH & TT huyện