Gương Nông dân làm kinh tế giỏi

Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được phát động và có sức lan tỏa rộng khắp trên toàn tỉnh. Qua đó, đã xuất ...

Xem nhiều

Thủ lĩnh Phụ nữ tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế

Thực hiện phong trào “Phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”, đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ dám nghĩ dám làm, năng động, tiên phong trong phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Chị Phạm Thị Luyến, Chủ tịch Hội ...

Phát huy vai trò của HTX trong đổi mới kinh tế nông nghiệp

Những năm qua, hoạt động kinh tế tập thể HTX trên địa bàn huyện Hàm Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của thành viên hợp tác xã và cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện hiệu ...