Hàm Yên hỗ trợ tivi cho hộ nghèo

Thực hiện Dự án truyền thông giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, ngày 26/5, huyện Hàm Yên đã ...

Xem nhiều

Hàm Yên giảm nghèo để xây dựng nông thôn mới

Để trở thành huyện nông thôn mới (NTM), Hàm Yên xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Vì vậy, thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả trong công tác giảm nghèo, giảm nghèo ...