Học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giảm nghèo tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong thời gian 7 ngày, từ ngày 17/3 đến ngày 23/3, Đoàn công tác huyện Hàm Yên do đồng chí Ma Phúc Dự, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn tổ chức đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giảm nghèo tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại chương trình làm việc, lãnh đạo huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế, một số kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo. Trao đổi kinh nghiệm công tác giảm nghèo và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thăm quan cửa hàng rau má tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

Theo đó, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, những năm qua địa phương luôn chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền để người dân khắc phục mọi khó khăn đồng sức, đồng lòng, không trông chờ, ỷ lại, khơi dậy ý chí chủ động trong việc vươn lên giảm nghèo trở thành hộ khá giàu.

Kết quả ra soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020 số hộ nghèo chiếm tỷ lệ 4,43%; hộ cận nghèo 6,38% thì đến cuối năm 2023 số hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,7%, số hộ cận nghèo chiếm 2,88%.

Thăm quan Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh huyện Quảng Điền.

Huyện luôn xác định công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn nói chung, hộ nghèo, hộ cận nghèo nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các năm đã giải quyết việc làm cho 1.517 lao động.

Hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho 171 hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 4,41 tỷ đồng.

Về đích huyện Nông thôn mới năm 2020, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực hết mình để giữ vững các tiêu chí nông thôn mới và đang phấn đấu về đích huyện Nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Đoàn đã đi thăm trung tâm giám sát, điều hàn thông minh huyện Quảng Điền, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã Quảng Thọ, một số mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, hợp tác xã… trên địa bàn huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thăm quan Trung tâm hành chính công xã và phòng điều hành thông minh xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

Qua chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác giảm nghèo là dịp để các cán bộ làm công tác giảm nghèo, trưởng thôn, đặc biệt là các hộ dân là người dân tộc vùng sâu xa trên địa bàn huyện Hàm Yên được trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực, hiệu quả, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình phát triển kinh tế từ huyện bạn nhằm tìm hướng đi, cách làm phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, qua đó góp phà phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo bền vững, đưa huyện Hàm Yên cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2025./. 

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục