Xem nhiều

Đoàn ngoại giao Mỹ trở lại Kiev

Đại biện Mỹ Kristina Kvien và các đồng nghiệp lần đầu quay lại Kiev sau gần ba tháng để chuẩn bị mở lại đại sứ quán ở Ukraine.