Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hàm Yên năm 2019

UBND huyện Hàm Yên thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Hàm Yên năm 2019

Tin cùng chuyên mục