Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 (mở rộng)

Ngày 28-2, Huyện uỷ Hàm Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 (mở rộng) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020 - 2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025); tổng kết Chỉ thị sổ 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Các đồng chí: Mai Hồng Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Đảng bộ huyện Hàm Yên hiện có 39 chi, đảng bộ cơ sở với 431 chi bộ trực thuộc, tổng số 6.946 đảng viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Hàm Yên đã chủ động xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch; quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ chủ trì Hội nghị.

Từ năm 2020 đến nay, đặc biệt trong năm 2021, 2022, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng kinh tế huyện vẫn phát triển và tăng trưởng khá; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phát triển nông thôn, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án trọng điểm được triển khai đồng bộ; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế môi trường, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện nâng cao; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên.

Lãnh đạo Đảng uỷ thị trấn Tân Yên phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng thực hiện toàn diện, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo nghiêm túc, kịp thời nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà trao khen thưởng cho các tập thể tại Hội nghị.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở. Nhận thức về quy định thi hành Điều lệ Đảng được nâng lên. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy đã nghiên cứu, cụ thể hóa, ban hành đồng bộ các quy định, quy chế, hướng dẫn bảo đảm đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng và phù hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định và việc triển khai các nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng để từ đó kịp thời chấn chỉnh và hướng dẫn thực hiện đảm bảo quy định. Các nội dung, nguyên tắc về xây dựng Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và đội ngũ đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Duy Hoà trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đã triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, tạo được sự thống nhất cao trong nội bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đảng bộ các cấp, từ đó, phát huy được ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia các khâu chuẩn bị, góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến đánh giá nghiêm túc kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện Điều lệ Đảng; làm rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đặc biệt là các nội dung liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hàm Yên khen thưởng chuyên đề cho 29 tập thể và 21 cá nhân; 5 Chi, Đảng bộ cơ sở, 2 Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ và 11 đảng viên được Khen thưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và giai đoạn (2019-2023)./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục