Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên giải ngân cho người chấp hành xong án phạt tù tại xã Bình Xa

Thực hiện Quyết định số 22, năm 2023 của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và Văn bản số 7557, ngày 20/9/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù. Vừa qua tại xã Bình Xa, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức giải ngân cho người chấp hành xong án phạt tù.

Cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH huyện giải ngân cho gia đình anh Đào Văn Hiệp, xã Bình Xa vay theo chương trình tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo, khoan hồng nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Tuy nhiên, việc hòa nhập cộng đồng của một bộ phận người chấp hành xong án phạt tù vẫn còn nhiều khó khăn, do họ chưa thể tìm kiếm được việc làm, thiếu vốn để tự sản xuất, kinh doanh, đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tái phạm tội.

Do đó, chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù nhằm tạo điều kiện giúp hộ gia đình tiếp cận nguồn vốn phục vụ học nghề, sản xuất, kinh doanh, có nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống.

Anh Đào Văn Hiệp, xã Bình Xa là người vay đầu tiên tại huyện Hàm Yên theo chương trình tín dụng người chấp hành xong án phạt tù. Tháng 7/2023, sau khi chấp hành xong án phạt tù, anh trở về địa phương làm ăn sinh sống. Khi có thông tin về chính sách cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù, anh đã trình bày nguyện vọng về nhu cầu vay vốn với UBND xã và Công an xã để đưa vào danh sách, gia đình anh đã được vay 50 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Có thể thấy rằng, Quyết định số 22, năm 2023 của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù được ban hành sẽ tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn có thêm điều kiện, động lực họ hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống; từng bước xóa bỏ kỳ thị, xa lánh của cộng đồng xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời, khi người chấp hành xong án phạt tù được tạo điều kiện vay vốn, có việc làm, ổn định cuộc sống sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục