Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội

Vừa qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách đối với Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban Đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hàm Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội.

Tại buổi tập huấn, các đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn, tành viên Ban Đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã được nghe cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh giới thiệu tóm tắt các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng chính sách xã hội; Vai trò và Nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội của Chủ tịch UBND cấp xã.

Đồng thời được hướng dẫn rà soát, xử lý nợ của khách hàng vay vốn đi khỏi nơi cư trú gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã, các ban ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác…

Cũng tại buổi tập huấn, đại diện Ngân hàng CSXH cũng đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng tại cơ sở.

Thông qua buổi tập huấn, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn là thành viên Ban Đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH đã nắm bắt kịp thời những chủ trương, giải pháp thực hiện tín dụng chính sách, hiểu sâu hơn về nhiệm vụ cũng như trách nhiệm của mình; đồng thời, nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại địa phương ngày càng đạt hiệu quả hơn./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục