Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an huyện Hàm Yên và Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm cây nguyên liệu giấy

Chiều ngày 1/12, Công an huyện Hàm Yên và Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm cây nguyên liệu giấy Hàm Yên đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế và an toàn tài sản.

Công an huyện Hàm Yên và Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm cây nguyên liệu giấy Hàm Yên ký kết quy chế phối hợp.

Tại lễ ký kết, Công an huyện huyện Hàm Yên và Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm cây nguyên liệu giấy đã xây dựng và ký kết quy chế phối hợp gồm 16 điều.

Việc ký kết quy chế phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ rừng và đất rừng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Đồng thời tăng cường sự phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế và an toàn tài sản tại Trung tâm Nghiên cứu và thực nghiệm cây nguyên liệu giấy huyện Hàm Yên, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phát triển kinh tế trên địa bàn./.

Quang Trường

Tin cùng chuyên mục