Hàm Yên ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Sáng ngày 1-4, Chi Cục Thống kê khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên đã đồng loạt ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Theo đó, Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ được tổ chức 5 năm 1 lần (giữa 2 kỳ Tổng điều tra dân số và nhà ở) vào các năm có số tận cùng là 4.

Cán bộ Chi cục Thống Kê khu vực Chiêm Hoá - Hàm Yên thực hiện thu thập thông tin tại huyện Hàm Yên.

Thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ngày 14 tháng 7 năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ký Quyết định số 629 về Ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 sẽ thu thập thông tin về 7 nội dung chính sau: (1) Thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ; (2) Thông tin về di cư; (3) Thông tin về giáo dục; (4) Thông tin về hôn nhân; (5) Thông tin về lịch sử sinh của nữ từ 10 - 49 tuổi; (6) Thông tin về người chết của hộ; (7) Thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2024 được thực hiện tại địa bàn huyện Hàm Yên là 17/18 xã, thị trấn. Thời gian thu thập thông tin trong Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ được bắt đầu từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024.

Tại huyện Hàm Yên đợt điều tra này sẽ thực hiện tại 17/18 xã, thị trấn.

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2021 – 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2026 – 2030; giám sát thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; Cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục