Trao tặng sách và tủ để sách tại xã Minh Khương

Ngày 21/3, Thư viện tỉnh phối hợp Phòng VH&TT, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Hàm Yên đã trao tặng sách và tủ để sách cho xã Minh Khương, huyện Hàm Yên.

Thư viện tỉnh Tuyên Quang trao tặng sách và tủ sách cho xã Minh Khương.

Thực hiện Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Dự án “bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,  Thư viện tỉnh chọn 9 xã trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng tủ sách trong đó có huyện Hàm Yên.

Thư viện tỉnh đã bàn giao cho xã gồm: 01 tủ để sách, 183 tên sách bằng 292 bản và 02 sổ đăng ký cho xã Minh Khương. Thư viện tỉnh mong muốn xã Minh Khương sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện phát huy hiệu quả tủ sách.

Phòng VH&TT, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Hàm Yên chỉ đạo Thư viện huyện tăng cường luân chuyển sách đến Tủ sách cơ sở trên địa bàn huyện nói chung và tủ sách xã Minh Khương nói riêng phục vụ nhu cầu đọc của nhân dân và học sinh trên địa bàn nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Các em học sinh tại xã Minh Khương phấn khởi vì tại xã đã có nhiều đầu sách mới, bổ ích.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa góp phần cùng với xã củng cố nâng cao chất lượng tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục