Hàm Yên Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Sáng ngày 18/6, tại huyện Hàm Yên, Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng UBND huyện Hàm Yên và Sở Thông tin và truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 cho trên 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Hàm Yên.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

Tại hội nghị, các cán bộ được tập huấn các kỹ năng về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và hướng dẫn sử dụng hệ thống Một cửa liên thông, khai thác thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia; hướng dẫn đối soát phí, lệ phí trên cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia, áp dụng hệ thống công nghệ thông tin vào việc kiểm soát thủ tục hành chính.

Qua tập huấn nhằm trang bị kỹ năng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho các cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, thúc đẩy thói quen làm việc trong môi trường điện tử, tạo bước thay đổi đột phá trong quy trình giải quyết công việc với sự hỗ trợ hiệu quả của các ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay, qua đó tạo bước đột phá, góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục