UBND huyện Hàm Yên chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số

UBND huyện Hàm Yên vừa ban hành văn bản số 1220/UBND-VX về thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Tin cùng chuyên mục