Ra mắt mô hình “Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch” tại huyện Hàm Yên.

Ngày 20-02, Hội Nông dân huyện Hàm Yên tổ chức ra mắt mô hình "Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch", hướng dẫn hội viên sử dụng phân bón Tiến Nông và tổ chức liên kết giữa HTX với các hộ sản xuất ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm Gạo Minh Hương tại xã Minh Hương và xã Nhân Mục huyện Hàm Yên.

Tham dự buổi ra mắt có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Trung tâm hỗ trợ Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy Hàm Yên.

Hội nông dân huyện tổ chức cắm biển mô hình "Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch" tại xã Minh Hương.

Xác định tiêu chí thực hiện mô hình “Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch” là tuyên truyền cán bộ, hội viên, nông dân nâng cao nhận thức trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; vận động cán bộ, hội viên, nông dân khắc phục tình trạng vứt bỏ vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng bừa bãi tại các khu sản xuất đã gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nguồn nước và cảnh quan môi trường.

Việc chọn thôn 6 Minh Tiến, xã Minh Hương và thôn Đồng Tàn xã Nhân Mục là 02 thôn thực hiện mô hình “Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch” là 1 hoạt động thiết thực, nhằm khích lệ, khơi dậy, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên trên địa bàn thôn nói riêng và toàn xã nói chung trong công tác giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, sản xuất nông sản an toàn theo quy chuẩn.

Hỗ trợ sản phẩm phân bón NPK Tiến Nông cho các hộ đồng bào dân tộc Mông sản xuất tại xã Minh Hương.

Cũng tại buổi ra mắt, công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông tặng sản phẩm cho các hộ đồng bào Dân tộc Mông để thực hiện thí điểm mô hình bằng phân bón NPK Tiến Nông dùng để bón lót và bón thúc, thực hiện thí điểm trên một phần diện tích lúa đã được cấy để cuối vụ đánh giá năng xuất, chất lượng mô hình.

Dịp này, đại diện HTX Vịt Bầu Minh Hương (đơn vị quản lý nhãn hiệu và là chủ thể sản phẩm thương hiệu Gạo Minh Hương 3 sao) đã thực hiện ký kết hợp đồng thu mua, bao tiêu gạo sau khi mô hình được thu hoạch cho các hộ có nhu cầu cung cấp.

Ban Tổ chức Chương trình thực hiện bố trí điểm thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại đồng ruộng.

Sau buổi ra mắt mô hình Hội nông dân các cấp sẽ tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt việc tham gia bảo vệ môi trường, tổ chức tốt việc thu gom và xử lý rác thải, không vứt rác và túi ni lông bừa bãi; sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường bắt đầu trước hết ở từng hộ gia đình hội viên phải trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên, sau đó nhân ra diện rộng đến các thôn, các xã. Đồng thời, căn cứ vào chỉ tiêu công tác Hội đã giao năm 2024, mỗi xã xây dựng 01 mô hình “Đồng ruộng sạch, sản xuất sạch” để nhân ra diện rộng./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục