Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 24/5 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng khóa XI. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hữu Hoan, ...

Thông báo về chủ trương vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Hàm Yên

Thực hiện Kết luận số 1029-KL/HU ngày 2/6/2010 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên về chủ trương vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Hàm Yên. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Yên, Ban vận động xây dựng và quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Hàm Yên tổ chức đợt vận động ...