Hàm Yên: Tiếp tục triển khai tiêm và giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19

Để tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin, đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho nhân dân trước các biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại đồng thời đảm bảo sử dụng hiệu quả số vắc xin được cấp, tại Công văn số 2785/UBND – VX, ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên về việc tiếp tục triển khai tiêm và giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối tượng từ 12 tuổi trở lên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

- Phòng Y tế huyện: Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo của các xã, thị trấn; tổng hợp báo cáo số liệu tiêm hàng ngày theo quy định; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin trên địa bản huyện đảm bảo không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.

- Trung tâm Y tế huyện: Chịu trách nhiệm bảo quản, hướng dẫn sử dụng vắc xin theo quy định của Sở Y tế; Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi và đối tượng trên 18 tuổi trên địa bàn toàn huyện đảm bảo an toàn, tiêm hết số lượng vắc xin được cấp hoàn thiện trước ngày 30 tháng 11 năm 2022.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để cung cấp thông tin cập nhật về diễn biến, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn huyện; thông tin đầy đủ, kịp thời, khách quan về lợi ích, hiệu quả của vắc xin, nhất là trong việc ngăn ngừa chuyển nặng, tử vong khi mắc COVID-19 để người dân nâng cao nhận thức và chủ động, tích cực tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin, Công an huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng COVID-19 và cập nhật thường xuyên số liệu về đối tượng tiêm chủng, số liều vắc xin sử dụng và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Kết thúc ngày tiêm, đợt tiêm tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, Uỷ ban nhân dân huyện, Sở Y tế theo quy định.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các trường học thuộc quyền quản lý lập danh sách học sinh, giáo viên, nhân viên tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong ngành được tiêm đủ các mũi vắc xin theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận, vận động học sinh, phụ huynh, người chăm sóc trẻ đưa con em đi tiêm chủng phòng dịch COVID-19 đầy đủ, kịp thời.

Hướng dẫn cho cha mẹ học sinh điền đầy đủ thông tin và ký phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin COVID-19, cho trẻ ăn no khi đến tiêm chủng.

Chỉ đạo, cử giáo viên các trường mang máy tính, hỗ trợ nhập phần mềm thông tin tiêm chủng (Hồ sơ sức khỏe), hỗ trợ công tác đón tiếp, viết giấy xác nhận tiêm chủng tại các điểm tiêm trên địa bàn xã.

Cử giáo viên chủ nhiệm lớp đi cùng học sinh để quản lý và theo dõi học sinh, hướng dẫn cho học sinh và gia đình theo dõi sức khỏe sau khi được tiêm chủng tại trường học và tại gia đình trong thời gian 7 ngày.

Tổng hợp kết quả tiêm trong các đơn vị trường học báo cáo Ban chỉ đạo huyện, UBND huyện theo quy định.

Phân công cán bộ quản lý, chuyên viên phòng trực tiếp đi kiểm tra, giám sát tại các điểm tiêm trong các trường học theo quy định.

- Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện: Tăng cường công tác thông tin cập nhật về diễn biến, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh và địa bàn huyện; thông tin đầy đủ, kịp thời, khách quan về lợi ích, hiệu quả của vắc xin, nhất là trong việc ngăn ngừa chuyển nặng, tử vong khi mắc COVID-19; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tiêm vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch COVID-19; Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ ngành y tế, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn cập nhật, làm sạch dữ liệu tiêm chủng đảm bảo kịp thời, đúng quy định; chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo chỉ đạo của Sở Y tế.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì cùng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các khu, cụm công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, chợ, trung tâm thương mại,... trên địa bàn huyện thực hiện đợt cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động.

- Các cơ quan, đơn vị rà soát đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị được tiêm đủ các mũi vắc xin theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, đạt tỷ lệ cao nhất. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn chịu trách nhiệm huy động số người phải tiêm, chủ động bố trí nhân lực, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện khác để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhanh nhất đạt chỉ tiêu, số lượng Uỷ ban nhân dân huyện giao.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch và chỉ tiêu được giao; thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để lập danh sách tiêm đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân.

Tiếp tục rà soát, tổng hợp, lập danh sách đối tượng tiêm, đăng ký nhu cầu  vắc xin trên địa bàn quản lý gửi Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tổng hợp để đăng ký nhu cầu vắc xin tháng 12/2022 và năm 2023 theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện, Uỷ ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiến độ, kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, Liên đoàn Lao động huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện: Chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông về tiêm vắc xin phòng Covid-19, tập trung về các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước về tiêm vắc xin, các quy định của Trung ương, của tỉnh có liên quan, tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự ủng hộ của người dân, vận động các hội viên trong tổ chức hội, đoàn thể tham gia tiêm chủng đầy đủ. Kịp thời phát hiện và tổ chức đấu tranh ngăn chặn, phản bác xử lý thông tin xấu, không chính xác theo quy định.

Đề nghị Huyện Đoàn Hàm Yên thành lập các đội, nhóm tình nguyện viên đưa đón đối tượng tiêm tại các thôn, tổ dân phố vùng sâu xa, đi lại khó khăn đến các điểm tiêm, bố trí lực lượng hỗ trợ tại các điểm tiêm.

Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Ban Biên tập

Tin cùng chuyên mục