Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 29.6, Đảng ủy Quân sự huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị ra Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị ra Nghị quyết Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ở Hàm Yên tình hình mưa lũ, sạt lở đất xảy ra trên diện rộng, dịch bệnh Covid-19 tuy đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn kéo dài, đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, đã tác động đến công tác lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của LLVT huyện.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện và của Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, trách nhiệm cao của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ trong LLVT huyện, Đảng uỷ Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022 với những kết quả nổi bật như: Quản lý tốt 4 điểm đất quốc phòng, 6 hang động thiên nhiên, 1 trận địa súng máy phòng không 12,7mm, 3 mốc khống chế quân dụng pháo binh trên địa bàn.

Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 4/4 xã kết quả 100% đạt khá, giỏi, an toàn tuyệt đối.  Tổ chức cho 2 cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh do Quân khu tổ chức, kết quả đều đạt khá. Hoàn thành giao 130 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó kết hợp lựa chọn 17 công dân để tạo nguồn cán bộ cơ sở. Đón nhận 107 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đăng ký vào ngạch dự bị. Cùng với đó đảng bộ Quân sự huyện còn phối hợp các cơ quan, chức năng của tỉnh tuyên truyền vận động được 271 hộ/1.705 khẩu cam kết không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.....

6 tháng cuối năm 2022 sẽ là thời gian diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, tình hình dịch Covid-19 tuy đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan với các biến chủng mới, các thế lực thù địch lợi dụng dân tộc, tôn giáo, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, công khai, trực diện hơn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, khiếu kiện trong nhân dân diễn biến phức tạp hơn, khó dự báo; khí hậu, thời tiết, thiên tai, mưa lũ, diễn biến phức tạp, sẽ tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự huyện đã thảo luận và đưa ra giải pháp cụ thể: Tiếp tục tham mưu với Huyện uỷ, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các ban, các ngành quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập huy động lực lượng dự bị động viên.

Chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Chủ động kiểm tra, rà soát, bổ sung các văn kiện tác chiến, triển khai kịp thời, hiệu quả khi có tình huống, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong nước, địa phương và sẵn sàng xử lý tình huống, tích cực tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Nắm chắc, dự báo, đánh giá chính xác tình hình an ninh chính trị, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết thoả đáng, kịp thời các tình huống xảy ra ngay từ đầu và từ cơ sở theo phương châm bốn tại chỗ, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tín ngưỡng, tôn giáo nhằm kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các hành vi lôi kéo, xúi giục nhân dân tập trung khiếu kiện đông người trái pháp luật, gây mất an ninh, trật tự.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định, chú trọng công tác giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên. Phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ Quân sự xã theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương…

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục