UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19, ngày 13/4/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản chỉ đạo gửi các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid 19.

Tin cùng chuyên mục