Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Hàm Yên

Chiều ngày 7-3, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS& MN) trên địa bàn huyện Hàm Yên.

Cùng đi có lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh. Làm việc với đoàn có các đồng chí: Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Hàm Yên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đã chủ động phối hợp, đề xuất những nội dung, giải pháp để triển khai thực hiện.

Qua việc xây dựng Nông thôn mới cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới tương đối đồng bộ; nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn giảm; môi trường nông thôn được cải thiện theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp, quốc phòng, an ninh đảm bảo.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Kết quả đến hết năm 2023 huyện Hàm Yên cơ bản đã đạt 5 tiêu chí gồm các tiêu chí: Quy hoạch; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; kinh tế; hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công.

Huyện còn 4 tiêu chí chưa đạt gồm các tiêu chí: Giao thông; y tế - văn hóa - Giáo dục; môi trường; chất lượng môi trường sống. Có 23/36 chỉ tiêu đạt, trong năm thực hiện đạt được thêm 5 chỉ tiêu.

Tổng vốn ngân sách Nhà nước thực hiện chương trình 1.044 tỷ đồng; vốn tỉnh, huyện, lồng ghép 800 tỷ đồng. Một số tiêu chí được tỉnh quan tâm  hỗ trợ thực hiện như huy động các nguồn lực bố trí xóa 1.696 nhà tạm, dột nát trên địa bàn huyện; bố trí xây dựng nhà máy xử lý rác thải…

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với Nông thôn mới cấp xã, hết năm 2023, toàn huyện đã có 8 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, 6 xã đang hoàn thiện hồ sơ minh chứng hoàn thiện các tiêu chí và đề nghị xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; xã Bình Xa đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2021, xã Đức Ninh đang hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ đề nghị xét công nhật đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai có hiệu quả với tổng nguồn vốn giai đoạn 2022-2023 trên 195,1 tỷ đồng.

Đầu tư 10 tiểu dự án, trong đó có nhiều công trình, dự án liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân như: Giải quyết thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư…

Năm 2024, tổng vốn kế hoạch giao gần 83 tỷ tiếp tục thực hiện các dự án theo chương trình mục tiêu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn có những khó khăn như đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, chưa mang tính hàng hoá; vấn đề đất đai, việc làm, tình hình dịch bệnh đối với vật nuôi, thời tiết diễn biến bất lợi,...

Công tác giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS & MN còn chậm do một số cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện.

Mặt khác, một số nội dung còn thiếu cơ chế, văn bản hướng dẫn gây lúng túng trong triển khai thực hiện, vì vậy ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai các chính sách tới đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung cao độ thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện Nông thôn mới năm 2024 nhất là các tiêu chí chưa hoàn thành, còn gặp khó khăn như giao thông, quy hoạch, môi trường sống để tạo động lực phát triển.

Quyết liệt trong công tác giải ngân vốn, đẩy nhanh tiến độ khởi công các công trình xây dựng năm 2024. Đề nghị huyện rà soát lại tất cả những nội dung từ đó có phương án đề xuất và tổ chức thực hiện, với các sở ban ngành phụ trách các tiêu chí huyện, nếu tiêu chí nào chưa hoàn thành...

Trước 30-4 hoàn thành việc công bố các xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 và trước 30-5 công bố xong các xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023 của huyện.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi phải thực hiện phê duyệt trước 30-5 đối với tiểu dự án 1 về đất nhà ở, đất sản xuất; thường xuyên đôn đốc thực hiện các tiểu dự án..../.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục