Quyết định thu hồi đất để phát triển KTXH Khu dân cư thôn Làng Dào, xã Đức Ninh

Quyết định số 263 /QĐ-UBND, ngày 15/11/2023 của UBND huyện Hàm Yên về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện công trình: Khu dân cư thôn Làng Dào, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục