Hiệu quả cây cam sành ở huyện Hàm Yên

Bước vào vụ cam 2012 – 2013, trung bình mỗi ngày huyện Hàm Yên cung cấp cho thị trường tiêu dùng cả nước hàng trăm tấn cam sành. Kết quả trên ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chuyên môn và bà con nông dân trên địa bàn huyện trong việc gìn giữ và bảo vệ thương hiệu Cam sành Hàm Yên.
Video không hợp lệ