Hợp tác xã Kiểu mới - hướng đi sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Phát huy lợi thế, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang trở thành vùng đất chuyên canh cây ăn quả, đặc biệt là diện tích cây cam sành lớn nhất của tỉnh. Hầu hết các hộ dân sản xuất cam ở Hàm Yên khi tham gia vào mô hình kinh tế hợp tác xã kiểu mới đều có giá trị sản xuất từ 500 triệu - 1 tỷ đồng/năm, cá biệt có hộ đạt trên 2 tỷ đồng/năm.
Video không hợp lệ

Chương trình khác