Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về chương trình công tác năm 2024 của Đảng uỷ các xã, thị trấn

Ngày 7/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức hội nghị cho ý kiến về chương trình công tác năm 2024 của Đảng uỷ các xã, thị trấn. Đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị; Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2023, dự thảo Chương trình công tác năm 2024 của Đảng uỷ 18 xã, thị trấn.

Thảo luận tại hội nghị, các xã, thị trấn đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024.

Theo đó, trong năm 2023, Đảng ủy các xã, thị trấn đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, cơ bản hoàn thành chương trình công tác năm đề ra, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng so với cùng kỳ năm 2022; quốc phòng, an ninh được giữ vững, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phối hợp làm tốt công tác xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo; có nhiều nỗ lực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, hoàn thành đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp mình; đã có bước chuyển biến trong quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng…

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2023, dự thảo Chương trình công tác năm 2024 và các ý kiến thảo luận, Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận, trong chương trình công tác năm 2024, Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp thu ý kiến tham gia, đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, căn cứ Nghị quyết Đại hội của cấp mình nhiệm kỳ 2020 – 2025,  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026, lộ trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế, hoàn thiện Chương trình công tác năm 2024 để tổ chức thực hiện.

Trong đó lưu ý:  Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Đối với các xã chưa đạt chuẩn, thực hiện các tiêu chí một cách vững chắc để các xã đạt chuẩn theo lộ trình, nhất là tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, sản xuất, hạ tầng, môi trường, an ninh trật tự...

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 - của Ban Thường vụ Huyện ủy, lưu ý nâng cao chất lượng phong trào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa và tạo sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.

Tiếp tục phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả, bền vững, duy trì và nâng cao hiệu quả các cây trồng chủ lực. Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội,  giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học, nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học, tăng tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ.

Đẩy mạnh chương trình lao động việc làm, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, kế hoạch giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các kế hoạch luyện tập, diễn tập, quản lý chặt chẽ vũ khí, kinh phí luyện tập, diễn tập. Làm tốt công tác tuyển quân, quản lý nguồn nghĩa vụ quân sự. Phối hợp thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn. Nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, những mâu thuẫn nảy sinh ngay từ cơ sở.

Tập trung giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang bảo đảm tiến độ, quan tâm sản xuất, đời sống của các hộ dân tái định cư. Tăng cường công tác quán triệt, cụ thể hóa các văn kiện của Đảng. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định; duy trì việc cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ theo phân công.

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ chung, Thường trực Huyện uỷ lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể theo điều kiện của từng xã, thị trấn. Đảng uỷ các xã, thị trấn tiếp thu ý kiến tham gia và Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy để bổ sung, hoàn chỉnh Chương trình công tác năm 2024, quyết liệt hơn, sát sao hơn. Trong tổ chức thực hiện, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện hoàn thành Chương trình công tác năm 2024 đề ra./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục