Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hàm Yên

Ngày 15/3/2021, UBND huyện Hàm Yên có Thông báo số 27/TB-UBND về công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Hàm Yên.

Tin cùng chuyên mục