Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2021

UBND huyện Hàm Yên vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2021.

Theo Kế hoạch của UBND huyện Hàm Yên thì trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021, UBND huyện Hàm Yên sẽ tuyển dụng các vị trí sau:

Tổng số 109 chỉ tiêu.

- Sự nghiệp giáo dục: 97  chỉ tiêu, trong đó:

   + Bậc học Mầm non: 08 chỉ tiêu;

   + Bậc học Tiểu học: 53 chỉ tiêu;

   + Bậc học THCS: 36 chỉ tiêu.

- Sự nghiệp khác: 12 chỉ tiêu.

* Tải về nội dung Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2021.

Tin cùng chuyên mục