Họp Ban Chỉ đạo chuẩn bị cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang

Ngày 22/6, UBND huyện Hàm Yên đã họp thống nhất chuẩn bị cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch tái định cư cho các hộ liên quan đến Dự án đường Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang. Đồng chí Đỗ Văn Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên chủ trì cuộc họp. Dự họp có Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; các phòng ban liên quan.

Đại biểu dự cuộc họp.

Tuyến đường Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang với quy mô 4 làn xe, chiều dài 48,3 km đi qua 11 xã, thị trấn của huyện Hàm Yên là xã Hùng Đức, Đức Ninh, Thái Hoà, Thành Long, Thái Sơn, TT. Tân Yên, Tân Thành, Phù Lưu, Minh Dân, Minh Khương và Bạch Xa. Theo Quyết định số 1454 ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì khinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho tuyến đường khoảng 1.792 tỷ đồng.

Tại cuộc họp các thành viên đã thảo luận, bàn bạc, đề xuất, đóng góp ý kiến bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời nhà cho các hộ có liên quan, công tác di dân tái định cư, đất đắp và đất đổ thải, di rời mồ mả ra khỏi vùng đất liên quan đến đoạn đường cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang đi qua… những vấn đề liên quan để thực hiện tốt nhất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tại cuộc họp, các xã đã cơ bản đã nêu được dự kiến địa điểm khu tái định cư, tuy nhiên một số xã chưa xác định rõ được các điểm tái định cư như xã Hùng Đức và Thành Long.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn các phòng ban liên quan tuyên truyền cho người dân hiểu ý nghĩa, lợi ích của tuyến đường cao tốc, tăng cường quản lý đất trên tuyến đường cao tốc đi qua, để không trục lợi cá nhân, lên kế hoạch kiểm tra thực địa đảm bảo số liệu chính xác nhất, sát nhất để thực hiện dự án. Các xã cần dự kiến trước chỗ đổ đất thải, đất đắp, ưu tiên đổ thải để phát triển kinh tế phù hợp nhất, không ảnh hưởng đến môi trường để thuận lợi nhất cho đoạn đường Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang triển khai thực hiện. Các phòng ban liên quan tập chung cao độ, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin để triển khai giải phóng mặt bằng theo đúng theo quy định.…/.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục