Hàm Yên tổ chức diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Ngày 29/6/2020, tại xã Thái Sơn, Ban Chỉ huy diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Hàm Yên đã chỉ đạo tổ chức diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Nội dung cuộc diễn tập diễn ra gồm 2 giai đoạn, Giai đoạn 1: tổ chức chuẩn bị ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy phòng chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị bất thường để triển khai kế hoạch ứng phó bão, tìm kiếm cứu nạn, tổ chức hội nghị hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho các lực lượng tham gia ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do bão, lụt gây ra.

Giai đoạn 2: thực hành ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn, với tình huống giả định do mưa lũ từ đầu nguồn nên mực nước sông Lô tại xã Thái Sơn dâng cao, gây ngập úng tại thôn An Lâm, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân trong khu vực.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy phòng chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn của xã Thái Sơn đã chỉ đạo, huy động khẩn cấp các lực lượng của xã thực hành sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập úng và tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm người, tài sản bị lũ cuốn trôi, tuần tra canh gác, giữu ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực.

Kết thúc cuộc diễn tập, Ban Chỉ huy diễn tập huyện đánh giá cuộc diễn tập phòng chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn xã Thái Sơn đạt loại Giỏi.

PV

Tin cùng chuyên mục