Tích cực triển khai công tác trồng rừng năm 2024

Để đảm bảo công tác trồng rừng năm 2024 theo đúng kế hoạch, hiện nay các cơ quan, đơn vị chuyên môn đang tích cực phối hợp hướng dẫn người dân khẩn trương phát dọn, xử lý thực bì, chuẩn bị cây giống lâm nghiệp chất lượng và các điều kiện cần thiết để tập trung trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV

Tin cùng chuyên mục