Gieo niềm tin...

Nhiều năm qua, công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là người dân tộc thiểu số của Đảng bộ xã Minh Khương luôn dẫn đầu huyện Hàm Yên. ...

Xem nhiều