Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX

Trong hai ngày 06 và 07/7, HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã tiến hành kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thị Thúy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang; Hà Phúc Phình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên; Mai Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Các đồng chí: Đỗ Đức Chiến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Văn Mạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, huyện Hàm Yên đã tập trung thực hiện và đạt hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Về sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 25.000 tấn, đạt 46,5% kế hoạch năm. Trồng và chăm sóc trên 2.100 ha chè và trên 7.200 ha cam sành. Bên cạnh đó công tác chăn nuôi được quan tâm chú trọng, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc; Công tác khuyến nông, khuyến lâm được tăng cường.

Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 417 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt, bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi đáng kể. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được quan tâm; huyện thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19; công tác giảm nghèo, chính sách với người có công được thực hiện có hiệu quả. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 27,6 tỷ đồng. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ổn định, quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững...

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng nghe các Ban HĐND huyện thông qua báo cáo hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2020; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020...

Kỳ họp đã tập trung thảo luận chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, huyện Hàm Yên phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 726 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 28.900 tấn; trồng mới trên 731 ha rừng; chăm sóc và thâm canh bền vững diện tích chè, cam sành theo quy hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 47 tỷ đồng…

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Huyện Hàm Yên cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho việc thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 cũng như cả giai đoạn 2015 – 2020; Đồng chí đề nghị: HĐND huyện Hàm Yên cần tổ chức tốt các hoạt động giám sát; tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì và xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác thu ngân sách; phân bổ, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công; nâng cao hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; toàn huyện tập trung lãnh đạo, thống nhất cao, chuẩn bị tâm thế tốt nhất để thực hiện thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Đ/c Bí thư Huyện ủy Hà Phúc Phình phát biểu tại kỳ họp.

Tại Kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Phúc Phình đã làm rõ thêm một số mặt còn tồn tại, hạn chế cũng như những kết quả đạt được của huyện trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, HĐND huyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng đại biểu HĐND; làm tốt công tác lãnh đạo các xã duy trì và xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025, huyện Hàm Yên có 100% số xã và huyện đạt chuẩn Nông thôn mới; toàn huyện phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng tập trung thực hiện thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI diễn ra trong trung tuần tháng 8/2020 tới đây…

Kỳ họp đã tiến hành thông qua các chỉ tiêu, Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2020./.

Xuân Quỳnh - Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục