Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 20 mở rộng

Ngày 3/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ 20 mở rộng để đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các đồng chí lãnh đạo huyện và đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ huyện Hàm Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ và đạt được kết quả khả quan trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Huyện đã chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản trong khung thời vụ. Tổng sản lượng lúa ước đạt gần 19.000 tấn, tăng so với kế hoạch. Chỉ đạo trồng và chăm sóc các cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế như trên 7.200 ha cam, 2.100 ha chè, trồng trên 290 ha mía và trồng mới trên 1.700 ha rừng…

Bên cạnh đó công tác chăn nuôi được quan tâm chú trọng; Công tác khuyến nông, khuyến lâm được tăng cường, việc cung ứng giống, vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 950 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được quan tâm; huyện đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19; công tác giảm nghèo, chính sách với người có công được thực hiện có hiệu quả. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 37 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ổn định, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm. Huyện đã lãnh, chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững...

6 tháng cuối năm 2020, BCH Đảng bộ huyện đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, chủ động thực hiện đúng khung thời vụ. Tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng NTM ở 02 xã Minh Dân và Phù Lưu. Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các nguồn thu, hoàn thành dự toán giao. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, thu hút triển khai các dự án mới và chỉnh trang đô thị thị trấn Tân Yên. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình lao động, việc làm, giảm nghèo bền vững. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025, và sẵn sang cho cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XV./.

PV

Tin cùng chuyên mục