Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 11

Ngày 23/6, BCH Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XXI đã tổ chức hội nghị lần thứ 11, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Hàm Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đề ra. Kinh tế của huyện phát triển ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt trên 778 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực đạt trên 24.400 tấn, trồng rừng đạt 2.410 ha, tăng 0,5% so với kế hoạch, huyện tiếp tục duy trì trên 6.000 ha rừng đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 72,2 tỷ đồng, đạt 58,2% dự toán tăng 19,9% so với cùng kỳ. Công tác phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay huyện Hàm Yên đã có 7 xã Nông thôn mới và 1 xã Nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Huyện đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 3 trên địa bàn huyện đạt 86,2 % và đang tích cực triển khai tiêm mũi 4 cho nhân dân.

 Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị- xã hội không ngừng được nâng lên, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, hoạt động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, tồn tại trong thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục những tồn tại hạn chế, chỉ đạo thực hiện toàn diện những nhiệm vụ đã được xác định  trong năm, trong đó tiếp tục thực hiện các nghị quyết, kết luận, chương trình, các chủ trương, chính sách để cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, trước mắt thực hiện tốt việc tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022; đẩy mạnh tổ chức tiêm phòng Covid 19 mũi 4; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh cấp huyện và một số nhiệm vụ khác góp phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra…/.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục