Hội Cựu chiến binh huyện cần gương mẫu đi đầu xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới

Hội Cựu chiến binh huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh, phát huy truyền thống, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phòng trào, cuộc vận động, nhất là nhiệm vụ xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà nhấn mạnh.

Các đồng chí đại biểu dự Đại hội.

Sáng 28/7, Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Yên tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có đồng chí: Phạm Văn Minh, Ủy viên BCH TW hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang; Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện khóa VI tại Đại hội có chủ đề: Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Góp phần đưa Hàm Yên trở thành huyện phát triển toàn diện, bền vững đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2025”.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, cảm ơn Hội Cựu chiến binh huyện và toàn thể Hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện về những đóng góp rất đáng trân trọng góp phần xây dựng huyện Hàm Yên phát triển trong thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy biểu thị sự đồng tình với Báo cáo chính trị tại Đại hội. Báo cáo đã thể hiện tinh thần trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, quán triệt nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh Hội Cựu chiến binh là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đã từng được rèn luyện, thử thách trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Đối với huyện Hàm Yên, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện đã làm tốt công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên Cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; Đến nay, thu nhập bình quân trong hội viên đạt trên 31 triệu đồng/hội viên; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,32%; số hộ có mức sống khá là trên 64%. Hội tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 3.900 hộ vay vốn với số tiền trên 150 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống của hội viên.

Cùng với đó, các cấp Hội còn tích cực vận động quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia Ban liên lạc truyền thống cựu quân nhân tích cực tham gia các phong trào tại cơ sở. Đồng thời triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên Cựu chiến binh. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên; giáo dục truyền thống yêu nư­ớc, chủ nghĩa anh hùng cho thế hệ trẻ; triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà lưu ý: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI xác định mục tiêu trọng tâm và xuyên suốt, đó là phát triển Hàm Yên toàn diện, bền vững, đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đó, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Hội Cựu Chiến binh.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị nhiệm kỳ mới, Hội Cựu Chiến binh huyện tiếp tục làm tốt một số nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên quan tâm giáo dục truyền thống, nhất là thế hệ trẻ để thấm nhuần hơn chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là nhiệm vụ xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới, nhân dân thực sự là chủ thể, là trung tâm, là nguồn lực xây dựng nông thôn mới với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Tích cực hưởng ứng, tham gia đảm nhiệm những phần việc, tạo thành phong trào mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới như giảm nghèo, xóa nhà tạm, dột nát, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, chống rác thải nhựa…phát triển nông nghiệp, sản xuất hàng hóa, du lịch , dịch vụ...

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhất là phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi...

Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên cựu chiến binh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 02 ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, bảo đảm đúng lộ trình đề ra...Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cấp Hội Cựu chiến binh.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” góp phần xây dựng Hàm Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Dịp này, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” góp phần xây dựng Hàm Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Các đồng chí lãnh đạo cùng Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Yên nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Xuân Quỳnh - Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục