Hàm Yên: Chỉ đạo luyện tập chiến đấu phòng thủ tại xã Thái Hòa

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể cấp xã, qua đó, làm tốt công tác tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đồng thời, nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của LLVT địa phương... Ngày 16/6, huyện Hàm Yên vừa hoàn thành chỉ đạo luyện tập chiến đấu phòng thủ xã Thái Hòa năm 2020.

Luyện tập phần thực binh, với tình huống giả định: Địch và các thế lực phản động nổi dậy cướp chính quyền

Cuộc luyện tập tại xã Thái Hòa, ở nội dung thực binh đánh địch xâm lược, phản động nổi dậy cướp chính quyền. Trước tình hình đó, lực lượng dân quân cơ động của xã Thái Hòa nhanh chóng phối hợp vào các vị trí xuất phát, sử dụng một số loại vũ khí, lợi dụng địa hình, địa vật xung phong đánh, tiêu diệt địch.

Theo đánh giá, qua các giai đoạn luyện tập, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền cấp xã được thể hiện rõ nét. Dưới sự chủ trì của Bí thư, Chủ tịch UBND xã; các ý kiến đã tập trung nhận định, đánh giá tình hình địch, ta và đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời trong từng giai đoạn.

Đợt luyện tập chiến đấu phòng thủ ở xã Thái Hòa thực sự là cơ sở để cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang, các đoàn thể trên địa bàn tiếp tục rút kinh nghiệm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn của điạ phương trong việc đảm bảo an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết thúc buổi luyện tập, Ban Chỉ đạo huyện đánh giá Đợt luyện tập chiến đấu phòng thủ ở xã Thái Hòa đạt loại Giỏi./.

PV

Tin cùng chuyên mục