Hàm Yên cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, sáng ngày 1/8, tại huyện Hàm Yên, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2022. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên; Đỗ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cùng 211 học viên lớp học.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên phát biểu tại Lễ Khai giảng.

Trong thời gian 6 ngày, từ ngày 1/8 đến ngày 6/8, các học viên sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tập trung vào 7 chuyên đề: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với địa phương; Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động; Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới, và xây dựng nông thôn kiểu  mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương hiện nay…

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên đã gửi lời chúc mừng tới các học viên tham gia khóa học. Đồng chí nhấn mạnh, mục đích của lớp bồi dưỡng là nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

 Vì vậy, lớp học có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện nhà. Để lớp học đạt kết quả cao nhất, đồng chí đề nghị Ban Quản lý lớp học và các giảng viên, báo cáo viên nghiêm túc trong công tác quản lý học viên, tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy và học, đồng thời tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội quy học tập.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn với những kiến thức đã được trang bị cả về lý luận chính trị và kiến thức chuyên môn, đặc biệt là thực tiễn, kinh nghiệm công tác, các học viên tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục