Công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND huyện Hàm Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ủy ban Bầu cử huyện Hàm Yên công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND huyện Hàm Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀM YÊN KHÓA XX
NHIỆM KỲ 2021-2026
(Xếp theo vần A, B, C…)

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Dân tộc

Nghề nghiệp, chức vụ

Nơi công tác

 
 

1

VŨ THỊ KIM  ANH

Nữ

Kinh

Công chức xã;
Công chức Tài chính - Kế toán xã Yên Phú

UBND xã Yên Phú

 

2

ĐẶNG VĂN BẢO

Nam

Dao

Cán bộ;
Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành

UBND xã Tân Thành

 

3

PHÙNG DUY BẢO

Nam

Kinh

Bác sỹ;
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên

Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên

 

4

NGUYỄN THỊ BÌNH

Nữ

Tày

Cán bộ xã;
Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch HĐND xã Minh Khương

HĐND xã Minh Khương

 

5

HỨA VĂN CẦU

Nam

Tày

Cán bộ;
Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Sơn

Ủy ban nhân dân xã Thái Sơn

 

6

ĐỖ ĐỨC CHIẾN

Nam

Kinh

Cán bộ;
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Huyện ủy Hàm Yên

 

7

SẦM VĂN DINH

Nam

Mông

Cán bộ xã;
Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Lâm

Đảng ủy xã Yên Lâm

 

8

LÊ NGỌC DUYÊN

Nam

Kinh

Cán bộ;
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Xa

Đảng ủy xã Bình Xa

 

9

MA PHÚC DỰ

Nam

Tày

Cán bộ;
Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên

 

10

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

Nữ

Kinh

Cán bộ;
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

Liên đoàn Lao động huyện Hàm Yên

 

11

HOÀNG THỊ ĐÀO

Nữ

Kinh

Cán bộ;
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đức Ninh

Đảng ủy xã Đức Ninh

 

12

ĐẶNG VĂN GIÁP

Nam

Dao

Cán bộ;
Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hùng Đức

Ủy ban nhân dân xã Hùng Đức

 

13

MAI HỒNG HÀ

Nam

Kinh

Cán bộ;
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên

Huyện ủy Hàm Yên

 

14

HOÀNG VINH HIỂN

Nam

Kinh

Bộ đội;
Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Thượng tá, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Yên

 

15

ĐỖ VĂN HÒA

Nam

Kinh

Cán bộ;
Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên

UBND huyện Hàm Yên

 

16

NGUYỄN DUY HÒA

Nam

Kinh

Cán bộ;
Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Yên

Huyện ủy Hàm Yên

 

17

NGUYỄN VĂN HÒA

Nam

Kinh

Công chức;
Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Yên

 

18

NÔNG THỊ HƯỜNG

Nữ

Tày

Cán bộ;
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Yên Thuận

Ủy ban nhân dân xã Yên Thuận

 

19

HOÀNG THỊ LUYỆN

Nữ

Tày

Cán bộ;
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Minh Hương

 

20

HOÀNG THỊ MINH NGỌC

Nữ

Kinh

Công chức;
Ủy viên BCH Đảng bộ HĐND và UBND huyện, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Yên

Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Yên

 

21

NÔNG ĐÌNH NGŨ

Nam

Tày

Cán bộ;
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Nhân Mục

Đảng ủy xã Nhân Mục

 

22

ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG

Nữ

Dao

Viên chức;
Giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Yên

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Yên

 

23

TỐNG XUÂN QUANG

Nam

Kinh

Cán bộ;
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy

Huyện ủy Hàm Yên

 

24

NGUYỄN THỊ QUYÊN

Nữ

Kinh

Cán bộ;
Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch HĐND xã Thái Hòa

Hội đồng nhân dân xã Thái Hòa

 

25

NGUYỄN XUÂN QUỲNH

Nam

Tày

Công an;
Ủy viên BTV Đảng ủy Công an huyện, Phó Trưởng Công an huyện

Công an huyện Hàm Yên

 

26

NÔNG QUANG SỰ

Nam

Tày

Cán bộ;
Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hàm Yên

Hội Nông dân huyện Hàm Yên

 

27

PHÙNG VĂN TÀI

Nam

Kinh

Cán bộ;
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Tân Yên

Ủy ban nhân dân Thị trấn Tân Yên

 

28

HOÀNG THỊ TUYÊN

Nữ

Cao Lan

Cán bộ;
Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Long

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Long

 

29

NHỮ THỊ TUYẾT THANH

Nữ

Kinh

Cán bộ;
Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

Huyện ủy Hàm Yên

 

30

MA THỊ NHƯ TRANG

Nữ

Kinh

Cán bộ;
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Yên

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Yên

 

31

TRƯƠNG VĂN TRƯỜNG

Nam

Hoa

Viên chức;
Giáo viên; Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Phong Lưu

Trường Tiểu học Phong Lưu, xã Phù Lưu

 

32

NGUYỄN VĂN ƯỚC

Nam

Kinh

Cán bộ;
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện

Huyện ủy Hàm Yên

 

33

NGÔ QUANG VINH

Nam

Kinh

Quản lý doanh nghiệp tư nhân;
Giám đốc Công ty TNHH Vinh Ánh

Công ty TNHH Vinh Ánh

 

34

LỤC THỊ VƯỢNG

Nữ

Tày

Cán bộ;
Phó Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân huyện Hàm Yên

Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên

 

35

HOÀNG THỊ XUYẾN

Nữ

Tày

Cán bộ;
Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hàm Yên

Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên

 

 

Tin cùng chuyên mục