Tuyên bố một người mất tích

HỎI:

Hai vợ chồng có đăng ký kết hôn, nhưng người vợ không đăng ký HKTT tại địa phương của người chồng, nay người vợ bỏ đi đã 2 năm, như vậy người chồng có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố người vợ đã mất tích được không? xin cảm ơn LS nhiều.

TRẢ LỜI:

Chào bạn,

Căn cứ khoản 1điều 78 BLDS 2005 có quy định về tuyên bố một người mất tích thì:

Điều 78. Tuyên bố một người mất tích

1. Khi một người biệt tích hai năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án có thể tuyên bố người đó mất tích. Thời hạn hai năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Do vậy, khi đáp ứng các điều kiện trên thì người chồng có thể yêu cầu Toà án nhân dân cấp quận, huyện nơi mà vợ của người đó cư trú( thường trú hoặc tạm trú) cuối cùng để tuyên bố người vợ mất tích ( căn cứ vào điểm b, khoản 2 điều 35 BLTTDS). Còn việc người vợ đó không đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương của chồng hay không, không phải là yếu tố quyết định việc yếu tố tiên quyết cho việc tuyên bố một người mất tích.

Về thủ tục yêu cầu tuyên bố một người mất tích thì bạn có thể tham khảo các quy định tại điều 330 đến điều 334 BLTTDS.

(Theo luatgiaiphong)

Câu hỏi cùng chuyên mục