Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Được tổ chức trọng thể từ ngày 12/8 đến ngày 14/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh dấu chặng đường phát triển mới, mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực, xây dựng huyện Hàm Yên phát triển toàn diện, bền vững. Cổng thông tin điện tử huyện xin Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

I- Với Chủ đề Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển Hàm Yên toàn diện, bền vững, đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Đại hộiĐại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 12 đến 14/8/2020 tại Hội trường Trung tâm Văn hoá - Truyền thông và Thể thao huyện.Tham dự Đại hội có 186 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 6.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã thành công rất tốt đẹp.

II- Đại hội vinh dự được đón đồng chí: Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX đã nghỉ hưu, chuyển công tác.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã thảo luận dân chủ, sôi nổi, góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện trình Đại hội gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; cho ý kiến về dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứXXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo Đại hội.

III- Với phương châm“Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”,Đại hội đã thảo luận, nhất trí cao thông qua các văn kiện trình Đại hội; tán thành những nội dung cơ bản đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết nghị phương hướng, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025:

* Phương hướng chung:

Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tập trung xây dựng nông thôn mới, phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả, bền vững; thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả các dự án công nghiệp; phát triển các ngành dịch vụ, tập trung thương mại và du lịch; huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị.

Nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâmđào tạo nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

* Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ,phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển đồng bộ kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển Hàm Yên toàn diện, bền vững, đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

* Đại hội đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025:

1- Thu nhập bình quân đầu người trên 55 triệu đồng/người/năm.

2- Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá so sánh năm 2010) trên 3.100 tỷ đồng, tăng bình quân 6,3%/năm.

3- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) trên 1.830 tỷ đồng, tăng bình quân 8,2%/năm.

4- 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

5- Tỷ lệ đô thị hóa 16%.

6- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 155 tỷ đồng.

7- Khách du lịch trên 115.000 lượt người.

8- Về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng trên 57%; có 99% hộ dân thành thị được sử dụng nước sạch, 98% số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế, 88% chất thải rắn thông thường được xử lý.

9-Duy trì 100% xã, thị trấn đạtchuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học từ mức độ 2 trở lên, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, có 80% số trường học đạt chuẩn Quốc gia.

10- Trong 5 năm giải quyết việc làm cho 15.500 lao động.

11- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 72%, trong đó qua đào tạo nghề 50%.

12-92% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 87% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá; 92% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

13- 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia y tế xã.

14- Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm 3%.

15- Hằng năm, 90% tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 85% đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

*Đại hội đã xác định 01 khâu đột phá thực hiện trong cả nhiệm kỳ là: 

Xây dựng huyện nông thôn mới gắn với phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực, có lợi thế.

*Đại hội đã xác định 04 nhiệm vụ trọng tâm:

1- Đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch.

2- Huy động nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, tập trung giao thông, đô thị.

3- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

4- Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

* Đại hội nhất trí các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể sau:

1- Về phát triển kinh tế - xã hội

- Tập trung xây dựng nông thôn mới.

- Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hoá hiệu quả, bền vững.

- Khai thác tiềm năng phát triển các ngành dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính, tín dụng.

- Thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế.

 - Huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị.

- Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế.

- Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững.

- Đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ.

- Chăm lo xây dựng, phát triển văn hóa và con người, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

- Quan tâm chăm sóc sức khoẻ, nâng chất lượng các dịch vụ y tế phục vụ nhân dân.

- Chú trọng công tác lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tích cực đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội.

2- Về quốc phòng - an ninh

Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nâng cao năng lực dự báo, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý những tình huống nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

3- Về xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội 

- Xây dựng cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

4- Về công tác xây dựng Đảng

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận.

- Tập trung thực hiện các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nền nếp, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Thực hiện tốt chủ trương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

- Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

IV- Về kết quả bầu cử

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu 34 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có trí tuệ và năng lực vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Mai Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa XX được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy khóa XXI; đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XX, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Đỗ Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XX, Chủ tịch HĐND huyện được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXI; bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 6 đồng chí, đồng chí Tống Xuân Quang được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXI. Tại kỳ họp thứ nhất Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy bầu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 02 đồng chí: Đồng chí Chúc Đình Đạo và đồng chí Hà Văn Thanh.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025gồm 30 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

*

*        *

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI khẳng định những thành tựu quan trọng đạt được trên các lĩnh vực, nghiêm túc và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, rút ra những kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới sát thực tiễn và tính phấn đấu cao.

Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, phát triển Hàm Yên toàn diện và bền vững, đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đề ra, xây dựng huyện Hàm Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tin cùng chuyên mục