Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đức Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 20 và 21 tháng 5, Đảng bộ xã Đức Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng Đại hội bức tranh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúc mừng thành công Đại hội

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, với sự chủ động, đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ xã Đức Ninh đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, đạt được những kết quả toàn diện.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và phát triển vững chắc, thu nhập bình quân đầu người đạt 37,8 triệu đồng/người/năm, tăng 17 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,55%; Sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi thủy sản được cơ cấu, quy hoạch theo hướng hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung phù hợp với thế mạnh của đại phương.

Xã đã triển khai có hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm như: chương trình "'Mở rộng và phát triển các cây trồng chủ lực và chăn nuôi”, chương trình "Xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn", chương trình "Đẩy mạnh thương mại - dịch vụ”, chương trình "Nâng cao chất lượng hoạt động và đổi mới phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã”...

Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nâng lên; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ”.

Công tác nắm bắt tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được chú trọng. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; không để xảy ra điểm nóng phức tạp trên địa bàn. Xã đã hoàn thành và thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và đánh giá kết quả học tập của cán bộ, đảng viên.

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Để đạt xã nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Đức Ninh tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, liên kết chuỗi giá trị bưởi và chất lượng sản phẩm. Từng bước chỉnh trang trung tâm xã, phát triển dịch vụ, thương mại dọc trục Quốc lộ 2. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy vai trò năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ và bồi dưỡng nguồn cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Mai Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những nỗ lực phấn đấu và những thành tựu mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Cơ bản tán thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo trước Đại hội, đồng chí cũng nhấn mạnh về định hướng phát triển trong thời gian tới tập trung vào một số vấn đề và lĩnh vực chủ yếu.

Tập trung xây dựng xã đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao; Huy động các nguồn lực, xã hội hóa đầu tư các công trình phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; tiếp tục chăm lo sự nghiệp văn hóa, xã hội; nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng xã Đức Ninh ngày càng phát triển…

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tín nhiệm bầu đồng chí Hà Quang Thiện tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã khóa XXII; 2 đồng chí: Hà Xuân Khanh và Hoàng Thị Đào giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 5 đồng chí.  Đại hội cũng đã bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XXI sẽ diễn ra trong thời gian tới./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục